Na cestě s Luciliem

O tom co lidem na tomto světě jediné patří, také o tom kde se lze setkat s přítelem filosofa Lucia Anea Senecy Luciliem, to napovídá fejeton uvedený v Českém rozhlase Brno v rámci pořadu Zelný rynk dne 15. dubna 2013.

S Luciliem na cestě k supermarketu, fejeton