Pernštejn v roce 2006

tohoto roku  dvakrát navštívený. V létě nás šlo víc jak  30, byli jsme se podívat opět v kostele v Doubravníku, pak na obědě v restautaci U Sedláčků…