Hans Børli – Cesta lesy

Není podstatné jakými cestami jsem chodil, když jsem potkal tuhle krásu.  Ti kdo mají právo a snad i výsadu to vědět to ví …  A vám ostatním dávám příležitost pohledět, obdivovat, hledat a zároveň se ztrácet v hluboké řece přírodní lyriky, jejíž děj je tak bohatý,  že nezbývá, než žasnout.

Žasnout nad básněmi Hanse Børliho,  norského básníka, nad jeho slovy, která přesahují prostor, hranice zemí a času, bariéry jazyků, nad slovy, jejichž smysl rytmus a melodii  jsem si dovolil převést do života jazyka českého.

Zde je k náhlednutí něco málo z knihy,  která právě vychází v nakladatelství Sursum. Vydání se děje pod záštitou velvyslance Norského království v České republice a ministryně kultury ČR. Vydání podporují a spolupracují na něm – Hans Børli selskapet Eidskog a NORLA. Kniha bude představena  a uvedena do světa 10. října 2012 v Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově.

Cesta lesy

7 fotografií