Minuta ticha za trombón

21. května pár minut po šesté večer, poslalo brněnské studio Českého rozhlasu Brno, v rámci pořadu Zelný rynk, do „eterického světa“ můj fejeton „Minuta ticha za trombón …“

Nahrávka je dostupná do 21.06.2016 v audioarchivu

ČR Vltava – Dukelským vojákům

Pamětníků války, té poslední velké, již zbývá nemnoho. Jejich hlasy slábnou a oni mnohdy ani nechtějí vyprávět. Nechtějí vzpomínat na to, co prožili, co viděli.

Je asi jen málo míst a měst, kam v historii nevstoupila noha vojáka. Míst, o která se nebojovalo, kde by lidé neumírali. Celá naše zem je vlastně jediným velkým památníkem.

Zachovaly se nám i deníky, knihy autorů té doby. Ale i jejich svědectví slábnou a ztrácejí se pod nánosy prachu v knihovnách a archivech.

Není to dobře. To že zapomeneme na zlo válek a na to kdo a co je působí, neznamená, že války přestaly existovat. Opak je pravdou. Nevnímat příčiny zla, nestavět je lidem na oči a nestavět se jim na odpor je skvělou přípravou prostoru, ve kterém se pak válka lehce a bez odporu zrodí.

Jsou však místa, kde se jakoby zastavil čas.  Místa, jejichž jména nám mají být výstrahou a varováním. Místa, kde i přes milosrdné nánosy času je realita války zřetelná i v naprostém tichu. Mezi taková místa patří i Dukelský průsmyk.

Rukopisný cyklus básní „Dukelským vojákům“ byl inspirován mojí cestou tímto průsmykem a památníkem připomínajícím boje v Dukelském průsmyku na podzim 1944.   Stanice ČR Vltava uvedla tento cyklus v pořadu Svět poezie 9. května 2015 večer.

Dukelským vojákům ČR Vltava

Cyklus básní „Dukelským vojákům“

 

Básníkům jsem vždycky záviděl …

Rozhovor vedený a natočený doc. PhDr. paní Alenou Blažejovskou o nepěkné vlastnosti jménem lidská závist a co z ní také může vzniknout uvedl Český rozhlas Brno v pořadu Zelný rynk 9. dubna 2015 spolu s fejetonem „Já bych tu někde měl mít dopis“

Nahrávka pořadu z archivu ČR

Pověst o cestě na hrad Pernštejn

Fejeton tak trochu o jazyce českém věnovaný ale především těm, kteří dokáží být věrni v maličkostech a jistě pak i ve věcech velkých a zásadních. Fejeton věnovaný lidem, které nazývám svými přáteli, lidem kteří s radostí putují i když k tomu není zrovna dobré počasí ani praktické příčiny.

Pověst o cestě na hrad Pernštejn, fejeton

Na cestě s Luciliem

O tom co lidem na tomto světě jediné patří, také o tom kde se lze setkat s přítelem filosofa Lucia Anea Senecy Luciliem, to napovídá fejeton uvedený v Českém rozhlase Brno v rámci pořadu Zelný rynk dne 15. dubna 2013.

S Luciliem na cestě k supermarketu, fejeton

Radosti básníka

O básních, básnících, jejich radostech i smutcích něco málo prozradil fejeton vysíláný v pořadu Zelný rynk paní Aleny Blažejovské na stanici Český rozhlas Brno 24. září 2013

Radosti básníka _ fejeton

ČR Vltava – Hans Bőrli v pořadu Svět poezie

Na české literární scéně se představil jeden z největších norských básníků Hans Bőrli. V pořadu „Dřevorubec, básník“ zazněly ukázky z  překladů Bőrliho básní, stručně byl představen jeho životní osud a dílo. Režie pořadu Radim Nejedlý, dramaturg Alena Blažejovská. Připravilo studio Brno.

Hans Borli – dřevorubec a básník

O výchově dětí v Norsku

Jak Norové vychovávají své děti a jací lidé z nich vyrůstají?  Co to je Barnevernet ? O těchto a mnoha dalších otázkách byla řeč v pořadu „Dobré dopoledne“ vysílaného na ČR Region Vysočina dne 28. ledna 2015

Nahrávka pořadu v archivu Českého rozhlasu

Norové vychovávají děti tím, že s nimi o prohřešku mluví a mluví, dokud se společně nedoberou závěru

Básník a konstruktér, oba musí mít fantazii …

Povídání s paní redaktorkou Tamarou Peckovou o básnících, básních a jejich překladech 2. září 2014 v pořadu Tandem – ČR Region Vysočina

Záznam pořadu z archivu Českého rozhlasu

Básník a konstruktér_ Oba musí mít fantazii